Kontakt za Konferenciju e-Razvoj 2024

Udruženje e-Razvoj

SEDIŠTE
Palmira Toljatija 5/3, 11070 Novi Beograd

Email

konferencija@erazvoj.com

office@erazvoj.com

Telefon

+381 69 420 8488

+381 63 800 5880

Udruženje e-Razvoj

Matični broj: 28011199
PIB: 106557871

Kod Eurobank Direktna AD Beograd

Dinarski račun: 150000000185197679
IBAN: RS35150007010008714413

Kontaktirajte nas:

Lokacija: