Kontakt Udruženja e-Razvoj

 

Udruženje e-Razvoj

 

Sedište:

Palmira Toljatija 5/3, 11070-Novi Beograd, Srbija

Adresa za poštu:

Slavka Rodića 30A, 11090-Beograd, Srbija

 

Matični broj: 28011199

PIB: 106557871

 

Kod Piraeus Bank AD Beograd

Dinarski račun:

125000000177881318      

Devizni račun:

125120000000304596

 

Mob1: +381 63 420848

Mob2: +381 69 4208488

 

Email: office@erazvoj.com

 

Web1: http://www.erazvoj.com

Web2: https://erazvoj.com  

 

QR kod Udruženja e-Razvoj: