Sponzori, donatori i prijatelji Konferencije e-Razvoj 2019

  Platinasti sponzori  
  Zlatni sponzori  
  Srebrni sponzori  
  Sponzori  
  Medijski sponzori  
  Vinski sponzor  
   
  Donatori  
  Prijatelji konferencije  

Pozivaju se potencijalni zainteresovani sponzori, donatori i prijatelji koji žele da daju svoj doprinos kvalitetnoj organizaciji i realizaciji konferencije, da svoju zainteresovanost potvrde na Email: konferencija@erazvoj.com, posle čega će im biti dostavljene detaljnije informacije o konferenciji, oblicima i mogućnostima sponzorstava i njihovom aktivnom učešću na konferenciji.