Sponzori i donatori Konferencije e-Razvoj 2018

Pozivaju se potencijalni zainteresovani sponzori koji žele da daju svoj doprinos kvalitetnoj organizaciji i realizaciji konferencije, da svoju zainteresovanost potvrde na Email: konferencija@erazvoj.com, posle čega će im biti dostavljene detaljnije informacije o konferenciji, oblicima i mogućnostima sponzorstava i njihovom aktivnom učešću na konferenciji.

 

Do sada potvrdili sponzorsku podršku realizaciji Konferencije e-Razvoj 2018