Sponzori i donatori Konferencije e-Razvoj 2018

  Platinasti sponzori  
  Zlatni sponzori  
 
  Srebrni sponzori  
   
  Sponzori  
   
  Medijski sponzori  
   
  Vinski sponzor  
   
  Donatori  
 

Pozivaju se potencijalni zainteresovani sponzori i donatori koji žele da daju svoj doprinos kvalitetnoj organizaciji i realizaciji konferencije, da svoju zainteresovanost potvrde na Email: konferencija@erazvoj.com, posle čega će im biti dostavljene detaljnije informacije o konferenciji, oblicima i mogućnostima sponzorstava i njihovom aktivnom učešću na konferenciji.