Konferencije e-Razvoj

7. konferencija

Održana

Integracija, kvalitet i bezbednost IT resursa

Beograd, 24. mart 2017.

Dodeljeno priznanje

 

 

8. konferencija

U pripremi

Gde smo i gde bismo uskoro trebali da budemo u primeni savremenih IKT

Beograd, 23. mart 2018.

Kontakt: konferencija@erazvoj.com

 

 

 

4. konferencija

Održana

Stubovi razvoja informacionog društva

Beograd, 28. mart 2014.

Dodeljeno priznanje

 

5. konferencija

Održana

IKT outsourcing u primeni kao ušteda u poslovanju

Beograd, 27. mart 2015.

Dodeljeno priznanje

6. konferencija

Održana

Elektronsko poslovanje u Cloud-u

Beograd, 25. mart 2016.

Dodeljeno priznanje

1. konferencija

Održana

Perspektiva i putevi daljeg razvoja informacionog društva u Republici Srbiji

Beograd, 25. mart 2011.

Dobijeno priznanje

2. konferencija

Održana

Perspektiva daljeg razvoja Republike Srbije, kroz uspešne primere upotrebe informacionih tehnologija

Beograd, 23. mart 2012.

Dodeljeno priznanje

3. konferencija

Održana

Razvoj informacionog društva kao osnova ekonomskog rasta i poslovne inovativnosti

Beograd, 29. mart 2013.

Dodeljeno priznanje

 

Kontakt informacije: konferencija@erazvoj.com

 

 

Dosadašnji SPONZORI i DONATORI Konferencija e-Razvoj

 

Konferencija e-Razvoj 2017

SPONZORI

 

 

   

DONATORI

 

Konferencija e-Razvoj 2016

SPONZORI

   

DONATORI

       

Konferencija e-Razvoj 2015

SPONZORI

 

DONATORI

 

Konferencija e-Razvoj 2014

SPONZORI

 

   

DONATORI

       

Konferencija e-Razvoj 2013

SPONZORI

 

 

Konferencija e-Razvoj 2012

SPONZORI

 

 

   

Konferencija e-Razvoj 2011

SPONZORI