Fond e-Razvoj

 

Fond e-Razvoj je organizacioni deo Udruženja e-Razvoj kostituisan 10.05.2012. godine i njegova namena je da obezbedi preduslove i koordinira finansiranje projekata u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, sistema menadžmenta kvaliteta, edukacije, promocije i izdavačke delatnosti registrovanih članica Udruženja e-Razvoj, ali i zajedničke projekte Udruženja e-Razvoj.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Fond e-Razvoj naročito:

  • Izrađuje Poslovni model funkcionisanja Fonda u skladu s najboljom poslovnom praksom stimulativnom kako za potencijalne investitore, tako i za članove Udruženja koji konkurišu za finansiranje svojih projekata

  • Utvrđuje kriterijume prihvatljivosti, jedinstvenu metodologiju i dokumenta za izradu projekata koji će konkurisati za finansiranje posredstvom Fonda

  • Istražuje tržište najnovijih tehnologija od interesa za razvoj informacionog društva

  • Istražuje i analizira investicione potencijale tržišta za finansiranje projekata

  • Unapređuje nivo znanja članova Udruženja o dobroj poslovnoj praksi, upravljanju projektima i najnovijim tehnologijama od interesa za razvoj informacionog društva

  • Prikuplja, obrađuje i koordinira izradu predloga i biznis planova projekata koji konkurišu za finansiranje posredstvom Fonda

  • Promoviše Poslovni model funkcionisanja Fonda kod potencijalnih investitora

  • Promoviše portfolio izrađenih biznis planova projeakta usklađenih sa jedinstvenom metodologijom za izradu projekata, koji konkurišu za finansiranje posredstvom Fonda kod potencijalnih investitora

  • Koordinira uspostavljanje kontakata između zainteresovanih investitora i podnosioca projekata, pomaže kod potpisivanja ugovora među zainteresovanim stranama i uspešnoj realizaciji ugovora

 

Pravilnik Fonda e-Razvoj pogledajte ovde.

Poslovni model funkcionisanja Fonda e-Razvoj pogledajte ovde.