Fond e-Razvoj

Fond e-Razvoj je organizacioni deo Udruženja e-Razvoj kostituisan 10.05.2012. godine i njegova namena je da obezbedi preduslove i koordinira finansiranje projekata u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, sistema menadžmenta kvaliteta, edukacije, promocije i izdavačke delatnosti registrovanih članica Udruženja e-Razvoj, ali i zajedničke projekte Udruženja e-Razvoj.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Fond e-Razvoj naročito:

Konstituisanje Fonda e-Razvoj
Skupština Udruženja e-Razvoj
10.05.2012. godine, Privredna komora Beograda