Učlanjenje u Udruženje e-Razvoj

Pravila za članstvo, kategorije članstva i visina članarine

Odredbe o članstvu u Udruženju e-Razvoj:

Prijem u članstvo i istupanje iz članstva Udruženja e-Razvoj: 

Član Udruženja e-Razvoj ima pravo: 

Član Udruženja e-Razvoj je dužan: 

 

Kategorije članstva
K1 Pravna lica koja su pored godišnje članarine dala i sponzorsku ili donatorsku podršku udruženju Članarina i sponzorska ili donatorska podrška organizaciji i realizaciji godišnje konferencije ili drugog vida dešavanja u dinarskoj protivvrednosti na osnovu definisanih kriterijuma i potpisanog Ugovora o podršci organizaciji i realizaciji aktivnosti udruženja u tekućoj kalendarskoj godini
K2 Pravna lica sa 50 i više zaposlenih lica 24.000,00 dinara
K3 Pravna lica sa manje od 50 zaposlenih lica 12.000,00 dinara
K4 Zaposlena fizička lica 6.000,00 dinara
K5 Nezaposlena fizička lica, studenti i penzioneri 2.400,00 dinara
S1 Generalni sponzor - Pravno lice koje daje posebnu sponzorsku podršku udruženju Članarina i sponzorska podrška u dinarskoj protivvrednosti na osnovu definisanih kriterijuma i potpisanog Ugovora o podršci organizaciji i realizaciji aktivnosti udruženja u tekućoj kalendarskoj godini
 

Način uplate članarine za kategorije članstva koje se plaćaju:  

Procedura učlanjenja u Udruženje e-Razvoj za sve standardne kategorije članstva: