Učlanjenje u Udruženje e-Razvoj

Pravila za članstvo, kategorije članstva i visina članarine

Odredbe o članstvu u Udruženju e-Razvoj:

Prijem u članstvo i istupanje iz članstva Udruženja e-Razvoj: 

Član Udruženja e-Razvoj ima pravo: 

Član Udruženja e-Razvoj je dužan: 

 

Kategorije članstva
 
1 Pravna lica koja su pored godišnje članarine dala i sponzorsku ili donatorsku podršku udruženju Članarina i sponzorska ili donatorska podrška u dinarskoj protivvrednosti na osnovu definisanih kriterijuma i potpisanog Ugovora o podršci organizaciji i realizaciji aktivnosti udruženja
2 Pravna lica sa 50 i više zaposlenih lica 200 Evra u dinarskoj protivvrednosti
3 Pravna lica sa manje od 50 zaposlenih lica 100 Evra u dinarskoj protivvrednosti
4 Zaposlena fizička lica 50 Evra u dinarskoj protivvrednosti
5 Nezaposlena fizička lica 20 Evra u dinarskoj protivvrednosti
6 Studenti 20 Evra u dinarskoj protivvrednosti
 

Način uplate članarine:  

Procedura učlanjenja u Udruženje e-Razvoj:

  1. Preuzeti formular PRISTUPNICE (ovde) na svoj računar;

  2. Ispravno popuniti PRISTUPNICU i zajedno sa svojim CV-jem i ličnom fotografijom (što većom) u .jpg formatu dostaviti na Email: office@erazvoj.com. Pravna lica treba da dostave i logo svoje firme (što veći);

  3. Donošenje odluke o prijemu u članstvo pravnog ili fizičkog lica koje je dostavilo svoju PRISTUPNICU i ostala potrebna dokumenta;

  4. Izdavanje predračuna za plaćanje godišnje članarine licu koje je dostavilo PRISTUPNICU;

  5. Izdavanje računa licu koje je uplatilo godišnju članarinu;

  6. Upis lica u evidenciju članova Udruženja e-Razvoj.