Aktuelno u Udruženju e-Razvoj

 

Konferencija e-Razvoj 2022 - održana
Inovativnost i inovacije u oblasti razvoja informacionog društva
28.10.2022. godine, Zadužbina Ilije M. Kolarca - Beograd

PORTAL KONFERENCIJE